Socola tổng hợp All CHOCOLATE 150 Pieces 2,55kg của Mỹ

800,000 

  • Xuất xứ: Mỹ
  • Số lượng: 150 gói/bịch
  • Trọng lượng: 2.55kg
  • Bịch đại gồm các loại socola nổi tiếng như: M&M, Kitkat, Snickers, Reese, Milky way, Almond joy, Crunch, Twix, Hershey, Nestle tích hợp với các gói mini dễ thương.

Mô tả

  • Bịch đại gồm các loại socola nổi tiếng như: M&M, Kitkat, Snickers, Reese, Milky way, Almond joy, Crunch, Twix, Hershey, Nestle tích hợp với các gói mini dễ thương.